Ölüm Sanat ve Mekan Etkinlikleri

ÖLÜM SANAT VE MEKÂN ETKİNLİKLERİ

1-12 KASIM


SUNUŞ

Ölüm bilinci şüphesiz tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanoğlunu tetikleyen etkenlerin başında gelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü “insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt” olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar.  Ölü gömme ritüelleri, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün dallarında estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur.  


“Ölüm Sanat ve Mekân” etkinliklerinin amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat dalları üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamak.  


SERGİ
 
"Son Başlangıç; Objektifin Gölgesinde Mezarlıklar"
Gevher Gökçe Acar Fotoğraf Sergisi
1-12 Kasım, Açılış saat 17:00
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
Mimar Sinan SalonuBELGESEL FİLM GÖSTERİMİ

“Tufandan Sonra”
Yönetmen Handan Türkeli
2 Kasım salı saat 14:30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
Mimarlık Bölümü Video Konferans Salonu

"3 Belgesel 3 Yönetmen"
Toz Kot Kumlama Atölyeleri,  Alethea Bergama; Altın Madeni, 4857 Tuzla Tersaneleri”
Yönetmen Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Ethem Özgüven'in katılımıyla
2 Kasım Salı saat 15:00
Mimarlık Bölümü Video Konferans SalonuSEMPOZYUM 
 
4-5 Kasım 2010 Perşembe
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Yrd.Doç.Dr. Gevher Gökçe Acar’ın Ölüm Sanat ve Mekân  dersi kapsamındadır.

4 Kasım Perşembe

10:00 Kayıt
10:30 Açılış Konuşması
11:00-13:00 1. Oturum
Oturum Başkanı:Yalçın Karayağız
Kaan Harun Ökten “Ölüm – Nereden Nereye”
Zeki Coşkun “ Sanat Kültür Uygarlık, ya da Ölümü Aşma- Ölümden Kaçma Arayışları”
Cemal Dindar “Bozkırda Ölüm”
Handan Türkeli “ Göç ve Mekanın Ölümü (Halfeti Örneği)”

13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:30 2.Oturum

Oturum Başkanı: Emre Zeytinoğlu
Müslüm Yücel “Kutsal Kitaplarda Ölüm ve İntihar Düşüncesi”
Necdet İşli “Osmanlı Kültüründe Mezar Taşları”
Erdal Erzincan “Ağıtların Ortaya Çıkışı ve Türküleşme Süreci (İcra örneklemeli)

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:20 Film gösterimi

IKSV 17. Uluslar arası İstanbul Tiyatro Festivali’nden KO&EDGE Co
“Ölü” Koreografi ve yöneten Ko Murobushi
“Civar” Koreografi ve  yöneten Ko Murobushi


5 Kasım 2010 Cuma

10:00-12:00 1. Oturum
Oturum Başkanı Güzin Konuk
Erol Göka “Yaşarken Ölmek”
Edhem Eldem “Osmanlılarda Ölüm:Bir Bilanço Denemesi”
Uğur Tanyeli “Bir Modernlik Sorunsalı Olarak Ölümü Estetize Etmek ve Türkiye”
Gevher Gökçe Acar “Ölümün Estetiği; Batı Sanatında Ölümün Değişken Yüzü”


12:00-13:30 Öğle Arası
13:30-15:30 2. Oturum

Oturum Başkanı: Gündüz Gökçe
Şehnaz Aliş “Edebiyatımızda Ölüm ve Ölüm Karşısında Alınan Tavır”
Hanife Dilek Batislam “ Divan Şiirinde Ölüm”
Barış Acar “ Trier Sinemasında Ölüm İzleği”
İlke Boran “ Batı Müziğinde Bir Ölüm Sanatı:Requiem”

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 KonserYorumlar